Shanghain suomalaiset

  • Suurenna fontin kokoa
  • Fontin oletuskoko
  • Pienennä fontin kokoa

Henkilöstömuutoksia pääkonsulaatissa

Syksy tuo tullessaan uusia tuulia Shanghain pääkonsulaattiin henkilöstömuutoksien muodossa: Arto Haapea on nimitetty pääkonsulin sijaiseksi, Saara Grip on uusi varakonsuli ja Jari Makkonen aloittaa Finpron Shanghain toimiston päällikkönä. 

ArtoHaapea

Arto Haapea on nimitetty pääkonsulin sijaiseksi Shanghain pääkonsulaattiin 1.8.2011 alkaen vastuullaan mm. hallinto, talouskysymykset, viennin ja kansainvälistymisen edistäminen sekä kriisivalmiusasiat. Arto on ollut ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 2006, mitä ennen hän toimi kustannuspäällikkönä Edita Publishing Oy:ssä. Arto siirtyy Shanghaihin New Yorkista, missä hän on vastannut oikeudellisista kysymyksistä Suomen YK-edustustossa vuodesta 2008 alkaen. Tätä ennen hän työskenteli Suomen edustustossa Haagissa, Alankomaissa v. 2007–2008 kansainvälisten järjestöjen ja kahdenvälisten asioiden parissa. Vuonna 2006 Arto toimi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lehtomäen apulaisvirkamiessihteerinä.

SaaraGrip

 Saara Grip on varakonsuli Rosa Vanhasen seuraaja ja siirtyy Shanghaihin heinä-elokuun vaihteessa. Hän on työskennellyt ulkoasiainministeriön palveluksessa vuodesta 2003 palvellen suurimman osan ajasta ulkomaanedustustoissa. Kokemusta on karttunut Soulin ja Pekingin suurlähetystöistä sekä ennen varsinaista ulkoministeriöön töihin tuloa harjoittelijana Vilnan suurlähetystössä. Kiina ei siis aikaisemman Pekingin kokemuksen vuoksi ole Saaralle aivan uusi aluevalloitus ja myös Shanghaista on mukavia muistoja yli kymmenen vuoden takaa, jolloin hän vietti neljä kuukautta Shanghain yliopistossa opiskelijavaihdossa.

JariMakkonen 

Jari Makkonen nimitettiin Finpron Shanghain toimiston päälliköksi 1. kesäkuuta alkaen. Hänellä on 20 vuoden kokemus konsultoinnista ja business to business –markkinoinnista, joista useita vuosia tulosvastuullisena. Jari on työskennellyt enimmäkseen rakennus-, logistiikka- ja konealalla, mistä muodostuu loistava lähtökohta Shanghain tehtävään. Hän on työskennellyt myös Finpron Prahan toimiston päällikkönä 2002 – 2007. Shanghaihin hän siirtyy seniori konsultin tehtävästä rakentaminen, logistiikka ja valmistava teollisuus -toimialan asiakassuhdeyksiköstä Helsingistä.

Muuten pääkonsulaatin henkilökunta pysyy ennallaan:

·         Pääkonsuli Matti Heimonen

·         Konsuli Eili Andersson

·         Jaani Heinonen, konsuli (innovaatio) ja Kiinan laajuisen innovaatioverkoston FinNoden vetäjä

·        Mauri Francke, konsuli (kaupallinen)

·         Jarmo Heinonen, konsuli (tiede ja teknologia) Tekes Shanghain päällikkö